3 timmar online:

AI på jobbet

Välkommen till AI på jobbet, en nödvändig 3-timmars onlinekurs som är skräddarsydd för att hjälpa anställda på svenska företag och offentliga institutioner att förstå och utnyttja kraften i AI för att effektivisera sitt dagliga arbete, spara mycket tid och göra arbetsdagen mer intressant. Haktappning utlovas!

Varför ska du delta i denna kurs?

Vad kommer du att lära dig?

För vem är denna kurs?

Denna kurs är designad för alla som klickar i rutan "Jag är inte en robot", när det valet kommer upp. Om du använder en dator i ditt dagliga arbete, oavsett bransch eller yrkesroll, så är detta en ovanligt nödvändig utbildning.

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet med AI, eller ens vara det minsta tekniskt begåvad, för att dra nytta av kursen.

Anteckningar

För att få ut max av denna utbildning rekommenderar vi att du inte tar anteckningar under kursen, utan i stället koncentrerar dig på mental närvaro.

Repris · Kursen spelas in och kapitelindelas så att du i efterhand, i lugn och ro, kan hoppa till rätt avsnitt och kan se vad Rickard klickade på, eller vad begreppen heter. Ovärderligt för dig som har fullt upp.

Alumni-gruppen

I kursen ingår även 12 månaders fortsatt experthjälp i vår Alumni-grupp på Facebook. En riktigt bra utbildning behöver även en fantastisk efterföljande support.

Kickstarter

Är du helt grön? Ingen fara. :) Du får en kortare, studieförberedande förinspelad video innan själva kursen. Titta igenom denna innan kurstillfället. Här får du de grundläggande kunskaperna som gör att du enkelt hänger med under själva kursen.

Din kursledare

Rickard, som inte är AI utan en livs levande människa, har 27 års erfarenhet av att jobba kommersiellt med sociala medier och tillika traditionell PR, med hundratals mediaframträdanden och talargig i bakfickan. Rickard grundade bland annat världens första sociala medium LunarStorm som då hade 75 anställda i Varberg, Stockholm och London. Och omsatte ca 100 MSEK. Han sålde och lämnade sin skapelse helt när det låg på topp 2006.
         Något som ständigt är väldigt uppskattat är att han alltid väver in sina egna praktiska erfarenheter från LunarStorm och sina andra entreprenörsresor, vilket ger en tyngd till varje argument, fast totalt prestigelöst à la go gubbe från västkusten. Han har inte bara gjort det mesta, han har rattat både strategi och hållit i de flesta detaljerna. Generalistens fågelperspektiv och specialistens the devil is in the details.
         Sedan ett år tillbaka har han ägnat större delen av sin tid åt att forska inom AI. Vilka verktyg och användningsområden är konkret användbara idag för svensk arbetskraft? Hur filar man bort AI:ns svagheter så att resultatet blir användbart och pålitligt?

Några av de verksamheter
som nyligen bokat

Primetail
Folkets Hus och Parker
Capena Fond & Försäkring
Muneris Konsult
Leadme
Nibe
Nytorps Rör
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Knowit
Bornäs Consulting
Kitron
Kungliga Tekniska högskolan
Skellefteå kommun
Almi
Tergent
Norrenergi
Ortodontiakademin Stockholm
GöteborgsOperan
Revelopment
Elinväst
NCM Development
Chemwise
Strandholmen Invest
Villavagn
Region Halland
Smålands Golv-Värme
SH Spar
Nokon Industri
Botkyrka kommun

Boka din plats

För fler än 10 deltagare, eller om du vill boka flera deltagare på olika datum, vänligen ring 08-24 62 00 eller mejla fredrik@nischadeutbildningar.com.


Några av våra kursdeltagare

PyTorch

ChatGPT 5

Big Data

Algoritmisk handel

AI-policy

ChatGPT för lärare

AI-värdegrund

Regressionsanalys

Förstärkande inlärning

Transfer Learning

AI-drivna rekommendationssystem

Supervised Learning

Semantisk analys

AI-regler

Taligenkänning

OpenAI

TensorFlow

OpenCV

Bildigenkänning

Dataanalys

Cloud Computing

Data Visualisering

Data Warehouse

DALL-E 3

Konvolutiva neurala nätverk

Maskininlärning

AI-kickoff

Databehandling

Bing CoPilot Enterprise

Data Mining

ChatGPT 3.5

Prediktiv modellering

ChatGPT 4

Unsupervised Learning

Chatbots

Datainsamling

AI-säkerhet

Maskinvision

Genetiska algoritmer

Dataintegritet

Data Science

Neurala nätverk i realtid

Llama

Anomalidetektion

AI-utbildning

Federated Learning

Modellering av tidsserier

Office 263 CoPilot

ChatGPT

Robotprocessautomatisering

GPT-3

Statistisk inlärning

Keras

Automatiserad beslutsfattning

Djupinlärning

AI

AI-konferens

Office CoPilot

Hadoop

Artificiell Generell Intelligens

ChatGPT 4

Beslutsträd

AI inom kommunal verksamhet

Naturlig språkbehandling

Internet of Things

Neurala nätverk

AI-etik

AI-strategi

OpenAI

Scikit-learn

AI för lärare

Webb skrapning

Microsoft CoPilot

Edge Computing

Data Lake

Bias in AI

AI inom offentlig sektor

AI-kurs

ChatGPT 6

Random Forests

ETL-verktyg

Text Mining

Windows CoPilot

AI Governance