3 timmar online:

AI på jobbet

Välkommen till AI på jobbet, en nödvändig 3-timmars onlinekurs som är skräddarsydd för att hjälpa anställda på svenska företag och offentliga institutioner att förstå och utnyttja kraften i AI för att effektivisera sitt dagliga arbete, spara mycket tid och göra arbetsdagen mer intressant. Haktappning utlovas!

Varför ska du delta i denna kurs?

Vad kommer du att lära dig?

För vem är denna kurs?

Denna kurs är designad för alla som klickar i rutan "Jag är inte en robot", när det valet kommer upp. Om du använder en dator i ditt dagliga arbete, oavsett bransch eller yrkesroll, så är detta en ovanligt nödvändig utbildning.

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet med AI, eller ens vara det minsta tekniskt begåvad, för att dra nytta av kursen.

Anteckningar

För att få ut max av denna utbildning rekommenderar vi att du inte tar anteckningar under kursen, utan i stället koncentrerar dig på mental närvaro.

Repris · Kursen spelas in och kapitelindelas så att du i efterhand, i lugn och ro, kan hoppa till rätt avsnitt och kan se vad Rickard klickade på, eller vad begreppen heter. Ovärderligt för dig som har fullt upp.

Alumni-gruppen

I kursen ingår även 12 månaders fortsatt experthjälp i vår Alumni-grupp på Facebook. En riktigt bra utbildning behöver även en fantastisk efterföljande support.

Kickstarter

Är du helt grön? Ingen fara. :) Du får en kortare, studieförberedande förinspelad video innan själva kursen. Titta igenom denna innan kurstillfället. Här får du de grundläggande kunskaperna som gör att du enkelt hänger med under själva kursen.

Din kursledare

Rickard, som inte är AI utan en livs levande människa, har 27 års erfarenhet av att jobba kommersiellt med sociala medier och tillika traditionell PR, med hundratals mediaframträdanden och talargig i bakfickan. Rickard grundade bland annat världens första sociala medium LunarStorm som då hade 75 anställda i Varberg, Stockholm och London. Och omsatte ca 100 MSEK. Han sålde och lämnade sin skapelse helt när det låg på topp 2006.
         Något som ständigt är väldigt uppskattat är att han alltid väver in sina egna praktiska erfarenheter från LunarStorm och sina andra entreprenörsresor, vilket ger en tyngd till varje argument, fast totalt prestigelöst à la go gubbe från västkusten. Han har inte bara gjort det mesta, han har rattat både strategi och hållit i de flesta detaljerna. Generalistens fågelperspektiv och specialistens the devil is in the details.
         Sedan ett år tillbaka har han ägnat större delen av sin tid åt att forska inom AI. Vilka verktyg och användningsområden är konkret användbara idag för svensk arbetskraft? Hur filar man bort AI:ns svagheter så att resultatet blir användbart och pålitligt?

Boka din plats

För fler än 10 deltagare, eller om du vill boka flera deltagare på olika datum, vänligen ring 08-24 62 00 eller mejla fredrik@nischadeutbildningar.com.


Några av våra kursdeltagare

Big Data

AI inom kommunal verksamhet

ChatGPT 4

OpenAI

Cloud Computing

Office CoPilot

Naturlig språkbehandling

TensorFlow

Beslutsträd

Maskinvision

Artificiell Generell Intelligens

Webb skrapning

Random Forests

Datainsamling

Hadoop

Edge Computing

Djupinlärning

Office 263 CoPilot

AI för lärare

ChatGPT 3.5

Modellering av tidsserier

Microsoft CoPilot

AI-värdegrund

Genetiska algoritmer

DALL-E 3

Windows CoPilot

Prediktiv modellering

Text Mining

OpenAI

AI inom offentlig sektor

Anomalidetektion

Neurala nätverk i realtid

Bias in AI

Scikit-learn

Bildigenkänning

Chatbots

Transfer Learning

GPT-3

Bing CoPilot Enterprise

Supervised Learning

AI-kurs

Keras

AI-utbildning

AI-regler

AI-etik

Federated Learning

Data Lake

ChatGPT 4

Taligenkänning

Förstärkande inlärning

Dataanalys

Statistisk inlärning

AI-policy

Regressionsanalys

AI Governance

AI-drivna rekommendationssystem

AI-säkerhet

ChatGPT 5

Data Visualisering

OpenCV

Data Science

Maskininlärning

Data Mining

AI

Automatiserad beslutsfattning

ETL-verktyg

Databehandling

ChatGPT 6

Neurala nätverk

Dataintegritet

Algoritmisk handel

Robotprocessautomatisering

Konvolutiva neurala nätverk

Internet of Things

PyTorch

Data Warehouse

Llama

ChatGPT för lärare

AI-kickoff

AI-strategi

ChatGPT

AI-konferens

Semantisk analys

Unsupervised Learning